Záruční a reklamační podmínky

Záruční a reklamační podmínky - INFORMACE O ZBOŽÍ

 
Používat ENERGETIX výrobky může každý, výjimkou jsou lidé s kardiostimulátorem. Používání šperků s magnety nemůže nahradit lékařskou péči, proto při závažných onemocněních se vždy obraťte na lékaře! Výrobky ENERGETIX nejsou zdravotnický (léčebný) prostředek!

 

Použité materiály a povrchová úprava

Šperky ENERGETIX jsou vyrobeny z obecných kovů. Povrchovou úpravu může tvořit osmnáctikarátové zlato o síle cca. 1 μm nebo platinový kov rhodium, případně jiné kovy.

 

Kameny

Ve špercích ENERGETIX může být použit křišťál vysoké kvality. U některých výrobků mohou být použity polodrahokamy.

 

Magnety

Výrobky mohou obsahovat jeden, dva nebo více neodymiových magnetů o síle celkem až 2200 gaussů. Průměrná síla jednoho magnetu je cca 1200 gaussů (800 - 1400 gaussů).

 

Údržba a čištění

Při údržbě a čištění je potřeba používat speciální utěrky na čištění šperků, které je možno zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo zlatnictvích. V případě většího znečištění je potřeba tuto práci svěřit odborníkům. Při výběru zboží je nutné zvážit účel a příleži- tost, ke kterým zboží bude používáno. Vybrat správnou velikost. Vybrat správný druh zboží. Vybrat požadovaný design a vyhovující povrchovou úpravu.

 

Při používání a údržbě zboží mějte na vědomí následující:

 

1. Dbát na to, aby se nepoškodila povrchová úprava.
2. Nepoužívat násilí a nepřiměřenou sílu.
3. Sundávat před koupáním, sprchováním, mytím nádobí a podobnými činnostmi, při kterých šperky přichází do styku s vodou, aby nedošlo k odlepení jednotlivých dílů (magnety, křišťály, zirkony apod.).
4. Nenosit během spaní, aby nedošlo k mechanickému poškození.
5. Sundávat při pracovních činnostech, kde se používají různé chemikálie, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy nebo změně barvy šperků.
6. Nenosit při sportování, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy a odlepení jednotlivých dílů šperků díky nadměrnému pocení.
7. Elastické výrobky - náramky, náhrdelníky apod. opatrně nandávat a sundávat, aby nedošlo k jejich poškození nebo přetržení.
8. Nepoužívat parfémy, make-up, různé krémy a kosmetické přípravky a další látky, které pokud přijdou do styku s výrobkem Energetix, mohou poškodit povrchovou úpravu a vzhled výrobku a tímto výrazně zkrátit jeho životnost.
9. Nepoužívat žádné abrazivní (materiály s drsnějším povrchem) materiály při údržbě a ošetřování. 
10. U osob nemocných nebo osob, které používají léky, se v důsledku toxických látek v potu může stát, že povrchová úprava z tohoto důvodu změní vzhled (tato reakce je známá i u výrobků ze zlata a stříbra). Totéž se může stávat v důsledku nadměrného pocení (obzvlášť v létě), a to i u zdravých osob. Životnost povrchové úpravy se v těchto případech může značně zkrátit
 
Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu. Je nutné doložit datum nákupu účtenkou, kupní smlouvou, složenkou nebo jiným dokladem, ze kterého je patrný datum nákupu a převzetí zboží. Reklamace je nutné uplatnit u prodejce, který Vám výrobek prodal.
 
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem (konstrukci, použitým materiálům, povrchové úpravě apod.), danému účelu používání, intenzitě a způsobu užívání a údržby vydržet. Proto je při výběru výrobku nutné mít na zřeteli pro jaké příležitosti a jak často se výrobek bude používat (nosit). Výrobky s kameny a výrobky složitější konstruk- ce se nehodí na každodenní používání, ale na příležitostné nošení. Je potřeba zvážit při jakých každodenních pracovních a jiných činnostech výrobek nosíte a to obzvlášť v sou- vislosti s namáháním materiálu, ze kterého je výrobek vyroben a možností poškození povrchové úpravy.
 
Stejně jako například u obuvi a ošacení, i u tohoto výrobku je nutné počítat s tím, že pokud stejný výrobek používáte (nosíte) každodenně, je jeho povrchová úprava a kon- strukce vystavena vysokým nárokům a dalším vlivům, které negativně ovlivňují jeho vzhled a zkracují i životnost výrobku.
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení povrchové úpravy a jednotlivých částí (dílů) výrobku z důvodu používání samotného výrobku. Doba, po kterou povrchová úprava zůstane nepoškozena a nepozměněna, záleží na způsobu a podmínkách používání výrobku. Tato doba je také přímo úměrná síle povrchové úpravy. Záruka se nevztahuje na výrobky poškozené (poškrabané, zlomené, nalomené, přetržené apod.) nešetrným a neopatrným používáním nebo použitím nepřiměřené síly vzhledem ke konstrukci a vlastnostem jednotlivých výrobků. Reklamaci není možné uznat v případech, kdy zákazník nerespektuje všechna doporučení uvedená v předchozím textu.
 
Za případné nesprávné, neúplné nebo zavádějiící informace týkajíci se výrobku ENERGETIX, nese plnou zodpovědnost prodejce (zaregistrovaný člen programu ENERGETIX), který Vám výrobek prodal.  

 

 

POZOR: Od 01.01.2017 neprovádíme pozáruční servis. V případě, že je výrobek po záruce, nebo se na výrobek nevztahuje záruka je možné ho odnést na opravu do klenotnictví, které provádí opravy šperků.