Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby společnost ENERGETIX s.r.o, se sídlem Na Zahradách 3170/1a, 690 02 Břeclav, IČO: 26025361, zapsána v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 95607 (dále jen „ENERGETIX“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, a to jméno, příjmení, tel. číslo, email, kontaktní adresa, datum narození dále jen „osobní údaje“), pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti ENERGETIX, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo oslovení prostřednictvím automatického telefonního systému, elektronických prostředků a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, to vše v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci s ENERGETIXem či dokud ENERGETIXu nesdělím ma email info@energetix.cz , že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím. 

Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je společnost ENERGETIX s.r.o.

 

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo požadovat od ENERGETIXu přístup k mým osobním údajům, požadovat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Rovněž mám právo na přenositelnost osobních údajů. Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným sdělením doručeným na adresu sídla ENERGETIX. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení ENERGETIXu. Také mám právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, se kterými společnost ENERGETIX s.r.o. spolupracuje pro plnění smluvních povinností.